SZKOLENIA OTWARTE

Przepływ w procesie produkcyjnym

Warszawa 19-20.05.2017r. Koszt uczestnictwa 2 399 pln netto ( + 23 % VAT)
Dąbrowa Górnicza 29-30.11.2017r. Koszt uczestnictwa 1 799 pln netto ( + 23 % VAT)

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu zrozumienie przez uczestników różnic pomiędzy pracą w systemie tradycyjnym, a pracą w systemie pull. Uczestnicy podczas szkolenia poznają zasady działania systemu ssącego. Będą potrafili obliczać poziom zapasów w supermarkecie, obliczać obciążenie pracą operatorów i maszyn względem taktu produkcyjnego. Uczestnicy nabędą równoważenia prac pomiędzy operatorami.

OGÓLNY PROGRAM:
– Pojęcia podstawowe
– Identyfikowanie problemów w przepływie
– Doskonalenie przepływu
– Sterowanie systemem PULL

GRUPA:
6-15 osób

TRENER: Tomasz Wiącek / Sebastian Matyniak

5S i eliminowanie marnotrawstw

Dąbrowa Górnicza 27-28.06.2017r. Koszt uczestnictwa 1 799 pln netto ( + 23 % VAT)
Dąbrowa Górnicza 21-22.12.2017r. Koszt uczestnictwa 1 799 pln netto ( + 23 % VAT)

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom co to jest 5S i jak za jego pomocą można zidentyfikować i eliminować marnotrawstwa. Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu polepszania wyników organizacji oraz wdrażania usprawnień.

OGÓLNY PROGRAM:
1. 5S w praktyce
-rys historyczny - czym jest 5S
-korzyści z wdrożenia 5S

2. 5S - IDEA SYSTEMU
-5S - podstawowe pojęcia i definicje.
-Znaczenie 5S dla poprawy efektywności firmy
-Elementy 5s:
a) Selekcja (serii)
b) Systematyka (seiton),
c) Sprzątanie (seiso),
d) Standaryzacja (seiketsu),
e) Samodyscyplina (shitsuke).
-Zasady postępowania

3. Wdrożenie i utrzymywanie 5S
-Analiza case study z projektów wdrożeniowych
-Ludzie jako czynnik wzmacniający i jako czynnik ograniczający
-Narzędzia kontroli i utrzymania standardu
-Postawy ludzi w procesie wdrożenia
-Podstawowe problemy przy wdrażaniu systemu.
-Sposoby motywacji pracowników do stosowania 5s.

4. 5S Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne
-Analiza sytuacji
-Czerwone etykiety
-Organizacja stanowiska pracy – 5S
-Audyty obszarów
-Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
-Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników
-straty - obszary występowania i sposoby ich minimalizacji

GRUPA:
6-15 osób

TRENER: Ewa Kopeć

Organizacja pracy według zasad Lean Management

Dąbrowa Górnicza 30-31.08.2017r. Koszt uczestnictwa 1 799 pln netto ( + 23 % VAT)

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zrozumienie jak organizacja stanowiska pracy i otoczenia wpływa na proces produkcyjny. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak bardzo mogą poprawić wskaźniki produkcyjne stosując się do standardów 5S i analizując oraz wizualizując drogę poszukiwania faktycznych źródeł problemów.

OGÓLNY PROGRAM:
1. 5S w praktyce produkcyjnej i biurowej
– rys historyczny – czym jest 5S
– korzyści z wdrożenia 5S i straty spowodowane nie wdrożeniem
– czynniki wpływające na ludzi i zachęcające ich do brania odpowiedzialności za stanowisko pracy i otoczenie
– symulacja procesu produkcyjnego – wizualizacja czym jest 5S

2. Wdrażanie 5S w praktyce produkcyjnej
– analiza case study z wybranych fabryk
– stan przed vs stan po
– kluczowe etapy wdrożenia 5S na produkcji
– narzędzia pomagające utrzymać standard

3. Wdrożenie i utrzymywanie 5S w biurze
– analiza case study z projektów wdrożeniowych
– różnice pomiędzy wdrożeniem na produkcji a wdrożeniem w biurze
– ludzie jako czynnik wzmacniający i jako czynnik ograniczający
– postawy ludzi w procesie wdrożenia
– narzędzia kontroli i utrzymania standardu

4. Problem Solving
– obszary w których warto analizować przyczyny (nadmierna ilość wadliwych produktów, nadmierna ilość produktów do poprawy, przestoje maszyn, inne problemy)
– analiza problemów z wykorzystaniem Diagramu Ishikawy
– analiza przyczyn problemów z wykorzystaniem 5 Why
– generowanie usprawnień – metodą superpozycji, metodą różnych perspektyw
– analiza jakości usprawnień – wybór optymalnej metody

GRUPA:
6-15 osób

TRENER: Sebastian Matyniak

SMED – ograniczanie czasów przezbrojeń

Warszawa 27-28.09.2017r. Koszt uczestnictwa 2 399 pln netto ( + 23 % VAT)

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA
Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności identyfikacji marnotrawstwa w procesach przezbrajania maszyn i urządzeń. Uczestnicy będą potrafili tworzyć diagramy spaghetti oraz plany wdrożenia zmian w przezbrojeniach, będą również potrafili analizować i obliczać wskaźnik OEE.

OGÓLNY PROGRAM:
1. SMED
– Pojęcie SMED
– Cele i założenia SMED
– Najlepsze praktyki rynkowe dotyczące przezbrojeń
– Etapy i zasady SMED
– Czynniki sukcesu w SMED
– Najlepsze praktyki rynkowe dotyczące przezbrojeń

2. RODZAJE PRZEZBROJEŃ
– Podział przezbrojeń na wewnętrzne i zewnętrzne
– Analiza przezbrojeń wewnętrznych
– Analiza przezbrojeń zewnętrznych

3. TWORZENIE DIAGRAMU SPEGHETTI
– Wykonanie diagramy spaghetti
– Wykonanie karty kontrolnej przezbrojenia
– Metody generowania pomysłów na doskonalenie przezbrojenia

4. STANDARYZACJA I WERYFIKACJA SKUTECZNOŚCI
– Tworzenie standardów dla poszczególnych linii – tworzenie instrukcji
– Weryfikacja skuteczności
– OEE

GRUPA:
6-15 osób

TRENER: Sebastian Matyniak

Lean in Supply Chain

Dąbrowa Górnicza 27-28.10.2017r. Koszt uczestnictwa 1 799 pln netto ( + 23 % VAT)

GŁÓWNY CEL SZKOLENIA
Głównym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie narzędzi i metodologii Lean pozwalającej na np. wyszczuplenie łańcucha dostaw poprzez redukcję zapasów, poziomowanie zamówień oraz implementację systemu pull. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili wyeliminować marnotrawstwa w swojej codziennej pracy. Szkolenie prowadzone będzie w formie aktywnego warsztatu co pozwoli na wypracowanie przez uczestników narzędzi, które będą mogli wprowadzić w życie.

OGÓLNY PROGRAM:
1. Filozofia Lean Manufacturing – Wprowadzenie
2. Narzędzia Lean
3. Zastosowanie Lean w logistyce
4. Lean w zakupach

GRUPA:
6-15 osób

TRENER: Michał Bratek
Cały katalog szkoleń otwartych dostępny jest na stronie Organizatora
Osoba kontaktowa:
Adam Nieradzik
tel: 509 967 299
e-mail: anieradzik@brainstorm.biz.pl
Osoba kontaktowa:
Kinga Strach
tel: 509 967 053
e-mail: kstrach@brainstorm.biz.pl