PROGRAM – I EDYCJA

Dzień pierwszy

Godzina Temat Prelegent Firma
07:30 Rejestracja uczestników, kawa powitalna Organizatorzy BRAINSTORM
08:20 Oficjalne otwarcie Kongresu Robert Sołek – Prezes Klubu Master of Business Administration przy Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
08:30 Jak kultura narodowa Japonii wpływa na biznes? Lidia Kacprzycka Dyrektor Zarządzający
Dom Mediowy Starlink
08:45 Panel sponsorski- prezentacja działalności Grupy Ponar Tomasz Zyska – Dyrektor Handlowy Ponar Silesia
09:00 What does it take to deliver successful Lean Management change? Liam Cassidy – Managing Director at LCL Consult Ltd.  
09:30 Sesja pytań i odpowiedzi    
09:45 One Piece Flow

 • wdrożenie przepływu jednej sztuki w produkcji baterii łazienkowych na przykładzie firmy Oras.
 • planowanie wdrożenia,
 • wyrównywanie obciążeń,
 • napotkane trudności,
 • zaangażowanie pracowników w proces wdrożenia,
 • radzenie sobie z wąskimi gardłami,
 • radzenie sobie z obiekcjami pracowników.
Andrzej Palmąka – Kierownik Kontroli Jakości  Oras Olesno
10:15 Sesja pytań i odpowiedzi    
10:30 Przerwa kawowa    
10:45 Optymalizacja procesów utrzymania ruchu wg standardów Lean

 • nowoczesne podejście do utrzymania ruchu
 • audyt pracy służb utrzymania ruchu
 • typowe błędy w procesie zarządzania utrzymaniem ruchu i problemu które one generują
 • zarządzanie procesem utrzymania ruchu (miary, zasady postępowania w sytuacjach trudnych
Marek Warda – Kierownik Działu Techniki Przemysłowej Voith Industrial Services
11:15 Sesja pytań i odpowiedzi    
11:30 Minimalizacja poziomu SCRAP oraz zwiększanie produktywności poprzez zastosowanie narzędzi Lean Manufacturing na przykładzie firmy Proseat Sp. z o.o.

 • Analiza poziomu braków – wykorzystanie operatorów kluczem do sukcesu,
 • analiza przyczyn powstawania braków,
 • wizualizacja wyników,
 • warsztaty Kaizen dotyczące eliminacji przyczyn występowania braków
 • zwiększenie produktywności poprzez wyrównywanie obciążeń na stanowisku pracy i wdrożenie systemu PULL
Rafał Worek – Dyrektor Produkcji Proseat
12:00 Sesja pytań i odpowiedzi    
12:15 Case study – Wdrożenie systemu monitoringu produkcyjnego w firmie ESAB jako integralna część Lean- system SCADA

 • Genchi Genbutsu – jak system SCADA pomaga w monitorowaniu procesu produkcyjnego
 • Wdrożenie systemu SCADA – szanse i zagrożenia
 • Efekty z wdrożenia po roku doświadczeń
Grzegorz Pietrusiński – Dyrektor Naczelny ESAB
12:45 Sesja pytań i odpowiedzi    
13:00 Obiad    
14:00 Lean w usługach – optymalizacja procesów kredytowych w Banku na przykładzie BNP Paribas

 • mapowanie procesu
 • Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł – zastosowanie FIFO I LIFO w kolejkowaniu wniosków
 • Problem Solving z wykorzystaniem Diagramu Ishikawy oraz 5 WHY
 • Metody generowania usprawnień i wyboru najefektywniejszych rozwiązań
Oktawiusz Kacza- Dyrektor ds. Organizacji Banku i Zarządzania Projektami BNP Paribas Bank Polska SA
14:30 Sesja pytań i odpowiedzi    
14:45 Lean & Kaizen w obszarach operacyjnych i administracyjnych – case study Sanitec Koło

 • Od Sanitec Production System do Lean in Office
 • Efekt pracy projektu TQM
 • Lean in Office – case study
 • Wnioski, czyli korzyści i obawy w pracy nad doskonaleniem
Andrzej Biesiada – Dyrektor ds. Zabezpieczenia Jakości i Projektów Sanitec Koło
15:15 Sesja pytań i odpowiedzi    
15:30 TPM i 5S w przemyśle rafineryjnym na przykładzie Orlen Oil

 • 5S i TPM – case study z wdrożenia w Orlen Oil
 • Wdrożenie Standardów to nie jednorazowa akcja – utrzymanie to systematyczna praca
 • Systemowe podejście do TPM – zaangażowanie wszystkich szczebli struktury kluczem do sukcesu
 • Efekty z wdrożenia TPM – co się zmieniło? Korzyści z wdrożenia
Artur Bednarczyk – Dyrektor Produkcji, Jarosław Jędrzejowski – Manager ds. Systemu Produkcji Orlen Oil
16:00 Sesja pytań i odpowiedzi    
16:15 Przerwa kawowa    
16:30 Eliminowanie marnotrawstw z poziomu firmy consultingowej – case study na podstawie przeprowadzonych projektów wdrożeniowych

 • Zastosowanie narzędzi Lean w procesie eliminowania poszczególnych typów marnotrawstwa
 • Zrozumienie filozofii Lean jako warunek konieczny do wdrożenia poszczególnych narzędzi w życie
 • Walka z przekonaniami menedżerów i pracowników jako najtrudniejszy etap wdrożenia Lean
 • Praktyczne rady i rekomendacje eksperckie dotyczące wdrożenia narzędzi Lean w różnych branżach
Sebastian Matyniak – Dyrektor Zarządzający BRAINSTORM
17:00 Sesja pytań i odpowiedzi    
17:15 Modele wizualizacji wyników i problemów zgodnie z filozofią Lean – panel dyskusyjny

 • Komunikacja problemów i ich przyczyn na tablicach informacyjnych
 • Wizualna kontrola najważniejszych KPI firmy
 • Wizualna kontrola wyników pracy poszczególnych pracowników oraz obszarów produkcyjnych
 • Przykłady rozwiązań komunikacyjnych i wizualizacyjnych stosowanych w firmach Silgan White Cap, Prozach oraz Proster
 • Korzyści z dobrze wdrożonego systemu zarządzania wizualizacją wyników pracy
Prowadzący: Sebastian Matyniak; Uczestnicy: Marek Rajca – Dyrektor Generalny Silgan White Cap, Robert Hrycaniuk – Prezes Zarządu Prozach, Tomasz Stępniowski – Dyrektor Generalny Proster Silgan White Cap, Prozach, Proster
17:45 Sesja pytań i odpowiedzi    
18:00 Zakończenie I dnia Kongresu Sebastian Matyniak BRAINSTORM
20:00 Uroczysty bankiet w Hotelu Qubus w Katowicach
Atrakcje podczas bankietu:

 • Aukcja Charytatywna – licytacja prac śląskich artystów
 • Sesje networkingowe
 • Występ artystyczny – z BLUES-em na Ty – Blues Bazar
 

Dzień drugi

„Take a Gemba Walk”

[row]

[column md=”4″ xclass=”text-center”] Orlen Oil

Podczas wizyty w firmie Orlen Oil uczestnicy zapoznani zostaną ze sposobem wdrożenia TPM w przemyśle rafineryjnym. Uczestnicy zobaczą jak dobre praktyki z branży automotive zostały przeniesione do produkcji rafineryjnej. Będzie to także okazja do przeanalizowania procesu wdrożenia 5S

Read more [/column]

[column md=”4″ xclass=”text-center”]

Ponar

Podczas wizyty będzie można przeanalizować sposoby mierzenia wydajności pracy i efektywności realizowanych projektów. Pracownicy firmy Ponar podzielą się także wiedzą z wdrożenia 5S i wdrażania poszczególnych narzędzi Lean nie tylko w Ponar Silesia, ale także w Ponar Wadowice

Read more [/column]

[column md=”4″ xclass=”text-center”]
Brainstorm

Podczas wizyty będzie można zobaczyć jak firma poradziła sobie z minimalizacją poziomu braków poprzez wdrożenie analizy przyczyn oraz jak poprawiła produktywność poprzez wdrożenie 5S, systemu PULL, wdrożenie kart kanban, mleczarza. Będzie to także okazja do prześledzenia sposobu pracy nad balansowaniem linii oraz one piece flow

Read more

[/column]

[column md=”4″ xclass=”text-center”]

Esab

Podczas wizyty w firmie Esab będzie można zaobserwować skutki działania systemu sugestii. Uczestnicy wizyty zapoznają się także z historią wdrożenia 5S oraz systemu monitorowania produkcji z zastosowaniem systemu SCADA

Read more [/column]

[/row]

 

 
       Godzina     Temat        
     15:00        

WARSZTATY LEAN – GRA SYMULACYJNA – Hotel Qubus Katowice

Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do symulacji procesu produkcyjnego

samochodów osobowych. Będzie to okazja do praktycznego zrozumienia działania systemu PULL,

a przez to kart Kanban, SMED-u, poziomu braków, roli mleczarza oraz sposobów zwiększania

produktywności i zarządzania supermarketem. Warsztaty będą miały interaktywny charakter

co oznacza, że po przeprowadzonej grze symulacyjnej będzie sesja moderowana mająca na celu

wypracowania wniosków i przemyśleń z gry. Całość zostanie podsumowana krótkim wykładem

odwołującym się do wielu przykładów praktycznych z wdrożeń narzędzi Lean przez konsultantów

firmy Brainstorm.

              Konsultanci firmy Brainstorm
      18:00 Zakończenie II dnia Kongresu                  Sebastian Matyniak         BRAINSTORM