PROGRAM – IV EDYCJA

Dzień I 28.09.2017 r. Katowice

8.00      Rejestracja uczestników, kawa powitalna

9.00     Uroczyste otwarcie Kongresu | Jacek Cymerman - Trener/konsultant Brainstorm Group Sp. z o.o., Ireneusz Wolski - Członek Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o., Bartosz Rusek - Członek Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o.

9.10 Zarządzanie łańcuchem dostaw zgodnie z koncepcją short supply chain | Mirosław Antonowicz - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Akademia Leona Koźmińskiego, Członek Zarządu PKP S.A. oraz Dr hab. Sebastian Jarzębowski - Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals Akademia Leona Koźmińskiego

9.30    Rekonstrukcja linii produkcyjnej manualnej | Michał Gądek - Koordynator systemów produkcyjnych - Hager Polo Produkcja Sp. z o.o.

          • Metody analizy pracy i przepływu na linii manualnej
          • Uzyskanie korzyści typowych dla linii automatycznych na linii manualnej
          • PSMS i ATTMS – rozwiązania wspierające zarządzanie i przepływ na linii manualnej

10.00      Sesja pytań i odpowiedzi

10.15      Czy warto używać narzędzi Lean Manufacturing w procesie transformacji industrialnej zakładu produkcyjnego – case study ALSTOM Konstal S.A. | Michał Kozieł - Lean Manufacturing & Continuous Improvement Leader - ALSTOM-Konstal SA

            • Leading Unit, podejście scenariuszowe
            • Team Building. TTA – Team, Trust, Action
            • We don’t know, what we don’t know. Wykorzystanie VSM, REX, Benchmarku i symulacji w procesie podejmowania strategicznych decyzji
            • Co by było gdyby... ? Podsumowanie i odpowiedź na pytanie czy warto używać narzędzi Lean Manufacturing w procesie transformacji             industrialnej zakładu produkcyjnego

10.45      Sesja pytań i odpowiedzi

11.00      Przerwa kawowa

11.30      Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na powodzenie bądź niepowodzenie wdrażania transformacji lean | Sebastian Matyniak - Prezes Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o.

            • leadership podczas transformacji lean
            • wykorzystanie potencjału ludzi i budowanie u nich odpowiedzialności za to co robią
            • wykorzystanie transformacji lean do budowania kultury lean wewnątrz organizacji

12.00      Sesja pytań i odpowiedzi

12.15      Wspieranie kultury LEAN w centrum usług współdzielonych Philip Morris International na przykładzie kampanii „Trash the Waste” | Mariusz Kubicki - Manager Global Finance Process Improvement and Governance Philip Morris International

• międzyregionalna i międzydziałowa kampania rozpoczęta w grudniu 2016 r, której celem było gromadzenie pomysłów na rzecz ciągłego udoskonalania procesów, promowanie kultury Lean i budowanie świadomości o ośmiu rodzajach marnotrawstwa w środowisku pracy
• kampania została uruchomiona i zarządzana na platformie NOVA - innowacyjnym narzędziu pozwalającym na spontaniczne zgłaszanie pomysłów i prowadzenie kampanii, ukazanie wkładu pracy pracowników oraz ich docenienie

12.45       Sesja pytań i odpowiedzi

13.00       Przerwa obiadowa

14.00      PANEL DYSKUSYJNY - Zmień myślenie w zakresie:

            • analizy faktów
            • innowacyjności
            • wychodzenia ze strefy komfortu


Prowadzący: Ireneusz Wolski - Członek Zarządu/ Dyrektor ds. Rozwoju Barinstorm Group Sp. z o.o.

Uczestnicy:
Karol Borycki - Prezes Zarządu Benteler Distribution Poland Sp. z o.o.
Ireneusz Dyrek - Dział Doskonalenia i Rozwoju ZSZ WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Magdalena Wierzbicka - Continuous Improvement Manager Adient Seating Poland
Oktawiusz Kacza - Managing Director, Head of Bank Organization and Project Management at Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

15.15      Sesja pytań i odpowiedzi

15.30      Jak skuteczne zaprojektować i wdrożyć zarządzanie wizualne wydajnością (VPM) w celu poprawy wyników biznesowych?
Marcin Nowak - Dyrektor Lean Management oraz Michał Gołąbek - Dyrektor Lean Management Grupa TDJ

• Visual Performance Management, czym jest i dlaczego warto go wdrożyć?
• Kluczowe elementy zarządzania wizualnego zapewniające sukces wdrożenia
• 3-minutowe zarządzanie w praktyce (GEMBA - droga ciągłego doskonalenia)
• Case study wdrożeń na różnych poziomach zarządczych organizacji

16.00       Sesja pytań i odpowiedzi

16.15      Przerwa kawowa

16.30      Właściciel Procesu – szeryf a nie król.
Monika Petruczenko - Kierownik w Departamencie Procesów w Getin Noble Bank SA

• Rola właściciela Procesu
• Kryteria wyboru
• Kompetencje i odpowiedzialności

17.00       Sesja pytań i odpowiedzi

17.15       Zakończenie I dnia Kongresu

18.00      Uroczysta kolacja, Aukcja Charytatywna, Występ artystyczny Morpheus Saxophone Quartet

Dzień II 29.09.2017 r. Study Visits