LOKALIZACJA

I dzień - 04.10.2021r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe


plac Sławika i Antalla 1,
40-163 Katowice
www.mck.katowice.eu