PRELEGENCI

Sven Neppessen

Business Excellence & Transformation (ES.ER) Deutsche Bahn AG


Z wykszałcenia inżynier transportu i informatyki, ukończył Executive MBA na UEK w Krakowie. Pierwsze doświadczenia zawodowe zbierał jako koordynator Lean Management w branży motoryzacjynej.
Od ponad 10 lat związany jest z niemiecką koleją (Deutsche Bahn), pracując jako kierownik projektów oraz menager, w tym 5 lat na Ślasku. Obecnie jest konsultantem ds. optymalizacji procesów. Na tym stanowisku przygotowuje koncepcje oraz wdraża programy usprawniające w wielu jednostkach biznesowych, realizuje projekty transformacji oraz przeprowadza szkolenia. Zależy mu na wprowadzaniu zmian w kulturze firmy.
Deutsche Bahn AG